×
Laurs Peder Laursen
Laurs Peder Laursen
Kundechef

Mobil: 29363017

Kundechef i Business og arbejder som nøglerådgiver

Jeg har over 30 års erfaring i branchen og har derfor oplevet flere landbrug fra etableringen og helt frem til et vellykket generationsskifte. Netop generationsskifte er noget, jeg ofte rådgiver i, da mange kunder sidder med spørgsmål vedrørende økonomi, rollefordeling og betydningen af de familiemæssige relationer.

En af mine spidskompetencer er arbejdet som nøglerådgiver, hvilket har været mit primære arbejdsområde de sidste 10 år. Opgaven er i samarbejde med kunden at udarbejde en strategi, og dertil sammensætte det rette rådgivningsteam, når vi sammen står overfor komplekse problemstillinger, hvor flere fagfelter skal i spil. For eksempel gårdbestyrelse, som ofte styrkes ved kombinationen af flere fagfelter. 

Jeg er meget åben, og går til opgaverne med engagement. Mit mål er ikke blot at hjælpe landmanden og virksomheden med strategien, men jeg arbejder også for at føre den ud i livet. Jeg ser derfor også mig selv som en katalysator for processen. Før det kan lykkes, skal jeg sammen med min kunde opbygge et tillidsforhold, da den bedste proces netop bygger på tillid.