×
Kirstine Flintholm Jørgensen
Kirstine Flintholm Jørgensen
Økologirådgiver

Mobil: 20700636

Økologirådgiver med fokus på mælkeproduktion

Jeg arbejder med den økologiske produktion og er uddannet indenfor kvægets fysiologi og ernæring. Indenfor mælkeproduktion og kødkvægproduktion tager min rådgivning udgangspunkt i økologiske bedrifter, hvor jeg blandet andet udfører bedriftsrådgivning som fx foderplaner, - analyser, -kontrol og budgetlægning.

Jeg beskæftiger mig med rådgivning af landmænd og hobbyfolk, som har får og geder. Jeg er en del af det landsdækkende partnerskab Team Fårerådgivning. Også her er min hovedvægt på foderplanlægning, afgræsningsstrategier og naturpleje.

Jeg motiveres af at kunne hjælpe landmændene med økologireglerne, så økologen ikke kommer i klemme i ved økologikontrol. Jeg hjælper også konventionelle landmænd i forhold til mulighederne ved økologi gennem et omlægningstjek, så beslutningen træffes på et oplyst grundlag.

Jeg har altid en motivation for at dygtiggøre mig, og det er også noget som præger min rådgivning. Jeg er certificeret til at foretage bæredygtighedsanalyser i RISE. En ydelse jeg forventer i stigende grad vil blive efterspurgt, grundet øget fokus på klima og bæredygtighed.