×
Bendt Jensen
Bendt Jensen
Økologirådgiver

Mobil: 29995727

Økologisk planteavlskonsulent med fokus på jordens frugtbarhed

Jeg har altid haft stor interesse for forholdet mellem afgrødernes underjordiske liv og klimaændringernes højere temperatur og CO2-koncentration, samt hvordan denne aktivitet spiller sammen med jordens mikroorganismer og indhold af organisk stof. 

Jeg beskæftiger mig med mange økologiske planteavlsopgaver som mark- og gødningsplanlægning, markbesøg, gødningsregnskab, fællesskema samt ansøgninger til økologisk arealtilskud og tilskudsoptimering. Jeg tager også jordprøver, da den viden jeg høster om jordens frugtbarhed i processen, er guld værd for kunden.
Jeg er meget optaget af at dyrke jorden, så vi får øget jordens frugtbarhed, fordi landbruget kan være med til at modvirke atmosfærens alt for høje indhold af klimagasser.

Jeg brænder for at styrke landmandens faglige udvikling, og den enkelte kundes  succes er en stor motivationsfaktor for mig.