×

Klimaworkshop


Stil skarpt på klimaet når velas i samarbejde med Dalum Landbrugsskole inviterer til Klimaworkshop torsdag den 27. februar og mandag den 9. marts

Klimaet fylder mere og mere i den offentlige debat, og for at klæde dig på til aktivt at kunne tage en rolle i denne debat, har vi planlagt en klimaworkshop i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

Tanken er, at en kombineret tilgang med viden og input fra både erfarne landmænd og fremtidens landmænd, som snart skal ud på bedrifterne, vil sikre et godt udbytte af workshoppen.

Udbytte for dig 

Ved at deltage i klimaworkshoppen får du et overblik over hvilke klimatiltag, der vil give mening at gennemføre på din bedrift. Eksempelvis om der er områder, hvor du både kan hjælpe klimaet og din pengepung.  På den måde har du et solidt fagligt grundlag at støtte dig til, når banken eller folk i din omgangskreds snakker klima.

Form og indhold

Workshoppen foregår over 2 dage. Dag 1 er dedikeret til at klæde deltagerne på med den nyeste viden inden for klimatiltag på svine- og kvægbedriften samt ude i marken. På workshoppen er der også fokus på klimatilpasning og risikovurdering, hvilket bl.a. er brugbart, når man skal snakke med potentielle købere og banken.

Efterfølgende vil de studerende på Dalum Landbrugsskole dykke ned i de relevante tiltag på deltagernes bedrifter, for at undersøge og belyse dem mere uddybende. Dette har de studerende brug for lidt tid til at gøre, og derfor foregår klimaworkshoppen over 2 dage. På dag 2 udarbejdes der handlingsplaner på baggrund af de studerendes arbejde, og ved præsentationen af handlingsplanerne er der mulighed for at erfaringsudveksle.

Program

Dag 1 - 27. februar

Tidsrum Oplæg/aktivitet Oplægsholder
09.00 – 09.30 Kaffe og rundstykker  
09.30-9.50 Introduktion til workshop
Overordnede målsætninger og trends
Anders Søholm (velas), Birthe Egdal (Dalum
Landbrugsskole)
9.50-10.30 Landbrugets klimapåvirkning i marken og i stalden Hvordan opgør SEGES klimabelastningen?
Hvilke tiltag kan der indføres for hele landbrugssektoren?
Markniveau
Hvad kan du som landmand gøre for at reducere din klimaudledning?
Anne Marie Thierry (SEGES)
10.30-10.45 Pause  
10.45-11.25 Klimaforandringernes effekt på dansk landbrug Klimatilpasning
Klimatilpasningsstrategier på landbrugsbedriften
Kortlægning af risikoområder
Søren Kolind Hvid (SEGES)
Opdeling efter tema
11.25-12.00 Kvægbedrift
Hvad kan du som landmand gøre for at reducere din klimaudledning?
Arla klimatjek m. Ove Rugager Madsen (velas)
11.25-12.00 Svinebedrift
Hvad kan du som landmand gøre for at reducere din klimaudledning?
Bent Ib Hansen (SEGES)
12.00 – 12.45 Frokost  
12.45-14.00 Klimaworkshop
Der arbejdes sammen i grupper. En studerende og op til to landmænd.
Hvad kan indføres på egne bedrifter?
Dalum Landbrugsskole
Birthe Egdal og Niels Bøje Andersen
14.00-14.15 Pause  
14.15-15.45 Fortsat arbejde med klimaworkshop
Her arbejdes med en prioriteret matrix på udfordringerne, og der findes en aktuel klimaudfordring, som der arbejdes videre med på næste kursusdag
Dalum Landbrugsskole
Birthe Egdal og Niels Bøje Andersen
15.45-16.00 Afrunding af dagen
Der laves aftaler om, hvad der arbejdes på til næste gang.

Dalum Landbrugsskole
Birthe Egdal og Niels Bøje Andersen


Dag 2 - 9. marts

Tidsrum Oplæg/aktivitet Oplægsholder
09.00- 09.30 Kaffe og rundstykker  
9.30-9.40 Introduktion af dagen Birthe Egdal
9.40-10.30 De studerende præsenterer deres bud for landmændene Dalum Landbrugsskole
Birthe Egdal og Niels Bøje Andersen
10.30-10.45 Pause  
10.45-12.00 De studerende udarbejder handleplaner sammen med landmændene Dalum Landbrugsskole
Birthe Egdal og Niels Bøje Andersen
12.00-12.45 Frokost  
12.45-14.45 Fremlæggelse af resultater fra klimaworkshop i plenum (store grupper med 4 studerende og op til 8 landmænd)
Handleplanerne præsenteres
Dalum Landbrugsskole
Birthe Egdal og Niels Bøje Andersen
14.45-15.00 Pause  
15.00 -16.00

Afrunding
Der afrundes ved at drøfte det videre forløb, evt. med driftsøkonomer, samt drøftelse af opstart af klimaerfagruppe

 

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

27. februar 2020

9.30-16.00

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Tilmeldingsfrist:

17. februar 2020

Varighed:

2 dage á 7 timer

Pris:

1.500 kr. pr. pers. eks. moms og inkl. forplejning

Kontaktperson

Anders Søholm
Juniorkonsulent miljø
Tlf: 63407155
E-mail: ans@velas.dk

Vi gør opmærksom på, at der til dette arrangement kan blive taget billeder til brug i trykt og digital markedsføring. For yderligere information læs mere om vores persondatapolitik her.