×

Velas er en dansk rådgivningsvirksomhed med afdelinger flere steder i Jylland samt centralt på Fyn og omliggende øer. Vi beskæftiger ca. 560 medarbejdere med en bred faglighed og rådgiver indenfor økonomi, planter og miljø, husdyr, jura, ejendom, løn og HR, ledelse m.fl. Vi varetager opgaver i hele spektret fra service til specialrådgivning. Vores kundesegment rummer alle typer af virksomheder med et særligt fokus på landbrugssegmentet.

Medarbejdernes viden og engagement er vores kerne og udgør hele grundlaget for, at vi kan servicere og rådgive vores kunder på højeste niveau. Vi stræber derfor hele tiden efter at skabe rammerne for, at du som medarbejder har optimale muligheder for at yde dit bedste. Kun derved kan vi skabe værdi for den enkelte kunde og dennes forretning, og forfølge vores mål om at sikre det gode liv på landet.

Gå glad på arbejde og stolt hjem

Vi har fokus på arbejdsglæde og forfølger målet om, at du går glad på arbejde og stolt hjem. Når du møder glad på arbejde, har du større overskud til at være smilende og imødekommende overfor både kunder og kollegaer. Vi har respekt for at dage er forskellige, men vi forventer af dig, at du møder hver dag med energi og vilje til at gøre en forskel for vores kunder. Vi gør til gengæld vores bedste for, at du trives i dit job, og ved hvad der forventes af dig i dit daglige arbejde.

Udvikling af den enkelte

Det er vores ambition, at velas skal være en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor engagement, faglighed, professionalisme og nærhed til kunden er i højsædet. Det er vores overbevisning at dette sker ved at dine kompetencer vedligeholdes og videreudvikles, uanset alder og erfaring. Det er vigtigt for os, at du kan se dine karrieremuligheder, hvad enten du ønsker at udvikle dig som generalist, specialist eller leder, - vi har karriereveje inden for alle områder, og har et stort ønske om fokus på den enkeltes udvikling.

Det er samtidig vores forventning, at den enkelte medarbejder bidrager ved at bevare evnen til fleksibilitet, omstillingsparathed og vilje til livslang læring. Læring og udvikling opnås både ved den løbende udvikling i jobbet samt med ansvar for faglige områder eller for kunder med forskellig kompleksitet. Der kan også være tale om mentoropgaver eller tilegnelse af ny viden i form af kurser, certificeringer og diverse uddannelser.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner på flere forskellige områder. Vi deltager i uddannelsesmesser, underviser jævnligt på uddannelsesinstitutioner og tilbyder virksomhedsbesøg hos os eller hos dem. Vi har desuden studerende i praktik og tilknytter jævnligt tidligere praktikanter i efterfølgende studiejob – og der er adskillige eksempler på, at det har ført til en efterfølgende fastansættelse. Ligeledes sparrer vi gerne med studerende, der ønsker at skrive opgave om emner, der er relevante for kunder eller vores egen virksomhed.

Som ny og ung i vores virksomhed får du tilknyttet en mentor, som skal støtte dig både fagligt og socialt i din første tid i virksomheden. Det er vigtigt for os, at du hurtigt bliver en del af både det faglige og sociale miljø på din nye arbejdsplads. Vi ved, hvor afgørende det er for din mulighed for at blive en succes i jobbet.

Og dermed kunne gå glad på arbejde og stolt hjem.