×

Der er god økonomi i at kende sin jord

Det er vigtigt at kende reaktionstal og indhold af næringsstoffer. På den måde sikrer du afgrødernes vækst. Vi anbefaler, at du får udtaget jordprøver som minimum hvert femte år, så du kan optimere på kalkbehov og gødningsstrategier.

Jordprøver giver flere fordele for dig:

  • Som beslutningsværktøj til beregning af kalkningsbehov og valg af kalktype
  • Som hjælp til at optimere din markdrift, så du tildeler de næringsstoffer der er behov for
  • Du får en overskuelig rapport med analyseresultater og kalkkort
  • Resultaterne importeres i Mark Online, så din konsulent har samme overblik

 

Prøverne tages af erfarne folk fra Velas Planteavl

Prøverne tages med ATV, GPS og automatisk udtagningsudstyr, som sikrer en ensartet og sikker udtagning. Som standard analyseres for Reaktionstal (Rt), Fosfortal (Pt), Kaliumtal (Kt) og Magnesiumtal (Mgt) - Kobbertal (Cut) kan vælges til. Vi udtager også gerne de lovpligtige jordbundsanalyser på 2,3 DE bedrifter. 

 

Kontakt os her