×

Håndtering af farligt gods


Få et ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis

Den 6. maj, 18. maj og 26. maj ved henholdsvis Velas Vissenbjerg, Velas Viborg og Velas Horsens inviterer vi sammen med Vagn Theilgaard fra DM&E til kursus om farligt gods. (Ikke flere ledige pladser i Vissenbjerg og Horsens)

Håndterer og transporterer man farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj, kræves der ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for at man må løse opgaven. Har man ikke et kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og arbejdsgiver.

Kurset henvender sig til landbrug og maskinstationer med medarbejdere som håndterer og transporterer farligt gods. Farligt gods er bl.a. dieselolie i tank, på arbejds-/ladbil, ilt- og gasflasker, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN-nummer m.v.

Formålet med kurset er at give deltagerne:

  • kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods (f.eks. transport af dieselolie til maskiner og udstyr i tank på arbejds-/ladbil)
  • viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
  • viden om sikker håndtering og optræden i nødsituation – krav til afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)
  • viden om sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.
  • kendskab til de gældende regler omkring tilsyn af ildslukker på ADR-køretøjer
  • kendskab til de gældende regler omkring surring og fastgørelse af materialer, der transporteres på ladet.

Deltagelse forudsætter ikke forudgående viden om farligt gods.

Efter kurset modtager deltagerne et kursusbevis. Angiv derfor fulde navn og de første 6 cifre i deltagerens CPR-nummer ved tilmelding

 

Pas på dig selv og hinanden. Vi sørger for at overholde alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer gældende ved arrangementets afholdelse, så du trygt kan deltage i arrangementer hos Velas.

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

6. maj 2021

12.30-16.00

Velas Vissenbjerg

18. maj 2021

8.30-12.00

Velas Viborg

26. maj 2021

12.30-16.00

Velas Horsens

Tilmeldingsfrist:

En uge før arrangementet

Varighed:

3 timer og 30 minutter

Pris:

700 kr. inkl. kaffe og kage

Kontaktperson

Søren Boe Rasmussen
Miljøkonsulent
Mobil: 21133846
E-mail: sbr@velas.dk