×

Velas har fået støtte fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) til et  demonstrationsprogram om emnet ‘Integreret bekæmpelse af græsukrudt i kornrige sædskifter’.

Græsukrudt er et voksende problem i kornrige sædskifter, og bekæmpelsen af græsukrudtet har været baseret på kemiske behandlinger. Da der ikke jævnligt udvikles nye kemiske aktivstoffer til bekæmpelse af ukrudtet er fund af resistent græsukrudt blevet hyppigere og hyppigere. Vi kan se problemer med græsukrudt vokse sig store i England, og mulighederne for dyrke korn begrænses især pga resistent græsukrudt.

Der er andre metoder end kemiske behandlinger, som kan begrænse græsukrudtet, og de muligheder vil Velas sætte fokus på i dette demonstrationsprojekt.

Velas demonstrerer bekæmpelse af agerrævehale, italiensk rajgræs og væselhale på 3 lokationer, hvor græsukrudtet er blevet dominerende. På markerne, hvor demonstrationerne ligger, vises effekterne af sædskifte, jordbearbejdninger, såtider og kemiske løsninger.

Projektet startede i august 2016 og slutter i august 2020.

 

Rundvisning

Alle er velkomne til at få en rundvisning, gerne i mindre grupper, af en planteavlskonsulent fra Velas. Henvendelse til Helle Elander og Lennart Banke.

Læs mere om de enkelte demonstrationer ved at klikke på linkene nedenfor:

 

Her kan du downloade pdf med bekæmpelsesstrategier:

Bekæmpelsesstrategi for agerrævehale
Bekæmpelsesstrategi for italiensk rajgræs
Bekæmpelsesstrategi for væselhale

 

Video

Se video med planteavlskonsulent Mads Munkegaard om bekæmpelse af væselhale her

Her fortæller Mads Munkegaard om bekæmpelse af rajgræs - se video

Her fortæller Helle Bundgaard Elander om væselhaler - se video.