×

Velas har fået støtte fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) til et demonstrationsprogram om emnet ‘Integreret bekæmpelse af græsukrudt i kornrige sædskifter’.

Græsukrudt er et voksende problem i kornrige sædskifter, og bekæmpelsen af græsukrudtet har været baseret på kemiske behandlinger. Da der ikke jævnligt udvikles nye kemiske aktivstoffer til bekæmpelse af ukrudtet er fund af resistent græsukrudt blevet hyppigere og hyppigere. Vi kan se problemer med græsukrudt vokse sig store i England, og mulighederne for dyrke korn begrænses især pga resistent græsukrudt.

Der er andre metoder end kemiske behandlinger, som kan begrænse græsukrudtet, og de muligheder vil Velas sætte fokus på i dette demonstrationsprojekt.

Velas demonstrerer bekæmpelse af agerrævehale, italiensk rajgræs og væselhale på 3 lokationer, hvor græsukrudtet er blevet dominerende. På markerne, hvor demonstrationerne ligger, vises effekterne af sædskifte, jordbearbejdninger, såtider og kemiske løsninger.

Projektet startede i august 2016 og sluttede i august 2020.

 

Planter i fokus

Resultaterne fra GUDP-projektet blev præsenteret på Planter i fokus d. 15. januar 2021. Se præsentationen her

 

Omtale i medierne

Projektet er afsluttet, og der er ikke længere rundvisning, men du kan stadig læse mere om de enkelte demonstrationer, downloade bekæmpelsesstrategier og se videoer om bekæmpelsen her