×

Generationsskifteseminar


Få en konkret handlingsplan for dit generationsskifte

Det kan være en stor mundfuld at gå i gang med et generationsskifte. Brug to dage i selskab med kompetente rådgivere og få taget hul på dit generationsskifte.

Efter kurset har du overblik over lige netop din situation og er godt i gang med en handlingsplan for din virksomhed.

Kom og del dine overvejelser og hør, hvad andre ligestillede tænker om deres generationsskifte – tag gerne ægtefællen med.

Til seminaret skal vi bl.a. arbejde med:

  • Den menneskelige faktor i processen
  • Jeres individuelle mål og bekymringer
  • Opnåelse af bedste salgspris
  • Økonomisk overblik

Vi har pakket seminaret ind i hyggelige rammer på Knudhule Badehotel, hvor der er ro og mulighed for sparring til at udarbejde en skræddersyet handlingsplan til jeres generationsskifte/ejerskifte.

Program for generationsskifteseminar:

Torsdag den 26. november

9:00:  Brød og kaffe
9:30-9:40: Velkomst
9:40-10:40: Generationsskiftet - med menneskerne i fokus 
Fokus på de svære beslutninger der skal tages i familien i tiden før, under og efter ejerskiftet/generationsskiftet. Hvordan man som familie drøfter ejerskiftet/generationsskiftet, livskvalitet og afstemmer forventningerne til fremtiden.
Et ejerskifte/generationsskifte indebærer store og væsentlige forandringer – et andet liv skal begynde. Sker generationsskiftet glidende til en søn/datter udfordres evnen til at samarbejde og afgive ansvar på mange fronter. 
Vi vil inspirere jer til at sætte ord på det, der er vigtigst for jer i forbindelse med ejerskiftet/generationsskiftet.
Kundechef Laurs Peder Laursen fra Velas vil udfordre jer og guide jer igennem de vigtigste overvejelser og beslutninger, der er nødvendige for at komme godt igennem et ejerskifte/generationsskifte både indenfor familiekreds og ved frit salg. 
INDLÆG/GRUPPEARBEJDE/INDIVIDUEL RÅDGIVNING
 
10:40-12:00 Opsamling og konklusioner
 
12:00- 13:00 Frokost
 
13:00- 13:30 Skatteregler der hjælper til finansieringen af købet
Chefrådgiver Susanne Møberg illustrerer ved konkrete eksempler, hvordan skattereglerne kan anvendes i forbindelse med et ejerskifte/generationsskifte, udskydelse af skatten i selskabsmodeller samt prisfastsættelse af virksomhed og gaveafgift.
INDLÆG
 
13:30-14:00 Skatteregler der hjælper til finansiering af købet 
Afdelingsleder og chefrådgiver Kirsten Cato Jensen fortæller om de forskellige muligheder, der er for at lade køberen overtage udskudt skat og udskyde ejendomsavanceskatten mv. eller eliminere den ved at kombinere forskellige skatteregler.
INDLÆG
 
14:00-14:30 Kaffepause
 
14:30-15:15 Få gode råd til salget af ejendommen 
Principper for værdiansættelse af landbrugsejendomme. Hvordan gør du din ejendom salgbar?
Afdelingsleder Finn Damkjær Pedersen fra LandboGruppen inspirerer dig.
INDLÆG
 
15:15- 16:15 Fremtidens landbrug og ejerformer – verdensbilledet hos ham der køber din gård

Landbruget er som altid under hastig forandring. Det gælder ejerformer, produktionsomfang og måden at finansiere sit landbrug på. Men mere væsentligt er de faktorer, som driver udviklingen. Heri orienterer fremtidens landmænd sig, for det er dette marked, der skal leveres til i mange år. Samtidig er der ofte en investor med i billedet, som også har nogle holdninger til landbrugets fremtidige udvikling.

Hvis du forstår verdensbilledet hos dem, der skal købe dit landbrug, kan du nemmere undgå spildte investeringer de sidste år før salget – på den måde gør du ejendommen mere attraktiv.

Torben Wiborg rådgiver til daglig om strategi og finansiering til de mange, der ønsker at etablere sig. Desuden har han været med i en lang række investorhandler gennem de sidste ni år.

INDLÆG

 
16:15-16:30 Overblik over dine pensionsudbetalinger 
Økonomikonsulent Klaus Kildahl kommer med gode råd til, hvad du kan gøre for at sikre dig en passende pensionsindkomst.
INDLÆG
 
16:30-17:45 Overblik over økonomien
Oplæg til hvordan du får overblik over jeres økonomi. Workshop: Hvordan ser det ud for mig? Velas’ eksperter er til rådighed for individuel rådgivning.
WORKSHOP/INDIVIDUEL RÅDGIVNING
 
17:45-18:00 Opsamling
Evaluering af udbytte
 
18:00-19:00 Til fri disposition
 
19:00-21:30 Middag
Her vil der være mulighed for at drøfte dagens indlæg m.v. med Velas’ eksperter og de øvrige deltagere.
 

Fredag den 27. november

8:00-8:15 Opsamling fra første dag
 
8:15-10:00 Ejerskifte/generationsskifte modeller 
Ved en gennemgang af aktuel case vil chefrådgiverne Susanne Møberg og Henning Hansen illustrere forskellige selskabsmodeller, forpagtningsmodeller, samarbejdsformer og ejerformer, der kan anvendes i forbindelse med dit ejerskifte/generationsskifte
INDLÆG
 
10:00-10:15 Kaffepause
 
10:15-11:15 Testamente 
Advokat Lonnie Vestergaard Overgaard, PROLEX Advokaterne, fortæller om de gældende regler og om hvordan du kan undgå strid i familien ved oprettelse af testamente.
INDLÆG
 
11.15-12.00 Færdiggørelse af den individuelle handlingsplan 
Velas’ eksperter er til rådighed.
INDIVIDUEL RÅDGIVNING
 
12.00-12.30 Opsamling og konklusioner
 
12.30- Frokost

Vi vil løbende opdatere siden med program, indlægsholdere etc. 

Download

Hent Invitation og program her

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

26. november 2020

Knudhule Badehotel; Randersvej 88, 8680 Ry

Tilmeldingsfrist:

20. oktober 2020

Varighed:

To dage

Pris:

8.500 kr. for to personer i et dobbeltværelse; 5.000 kr. for en person i et enkeltværelse. Din tilmelding er bindende.

Kontaktperson

Ulla Riis Jensen
Teamassistent
Tlf: 76587644
E-mail: urj@velas.dk