×

Fremtidens Naturplejer


Bliv inspireret og udvikl dig som naturplejer i et landsdækkende netværk

I netværket får du mulighed for at udveksle erfaringer, dele og modtage faglig viden og danne netværk med andre, der arbejder professionelt med naturpleje.

Målet er at skabe et netværk på landsplan, for at understøtte en fremgang i naturudviklingen på de lysåbne arealer ved at skabe en større viden om beskyttelseshensyn og naturen og samtidig skabe en stolthed over det arbejde med naturen, som I naturplejere har ansvar for samt tryghed i forhold til økonomi, dyrevelfærd og regler.

Som et led i netværket vil vi arrangere 2 heldags arrangementer, hvor vi vil gå i dybden med faglige emner samt besøge naturplejer med større naturområder. Dette for at give en inspirerende vinkel på forskellige måder, at drive naturpleje på. Besøget bliver suppleret med faglige oplæg og gruppediskusioner, som tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer og giver ny viden, som du kan bruge på din egen bedrift.

Målgruppen: Del eller hel-professionelle naturplejere fra hele landet som beskæftiger sig med pleje af naturarealer med afgræsning.

Maks. antal deltagere 20 stk.

Arrangør: Velas Natur og Seges Natur med støtte fra 15. junifonden

 

Pris for deltagelse i netværket: 1500 kr./år. Det dækker mødeudgifter, faglige oplægsholder og løbende nyhedsbreve med aktuelt nyt og konkret viden.

Tilmelding til Birthe Thordahl Christensen btc@velas.dk, eller 21138204

 

1. temadag Græsningstrategi og velfæd

den 8 .September 2022 9:30-15:00 

Sted : Assersbølgård, Favrskovvej 23, 6650 Brørup

Program 

Formiddag :  

Velkomst og præsentations af deltager 

Rammesætning for erfagruppen

Græsningsstrategi : Vi tager udgangspunkt i jeres eksempler og finder frem til den viden I mangler, for selv at arbejde mere konkret med græsningsstrategi hjemme  hos jer. Vi supplere med viden om optimale græsningsstrategier ift. at fremme biodiversiteten. 

Velfærdsstrategi:  Fagligt oplæg til hvad der er vigtigt at tage hensyn og planlægge i forhold til ude gående dyr og deres velfærd. Oplægget vil ligge op til, at I får konkret viden med hjem, som I skal passe ind i en strategi for jeres egen bedrift. Hjemmeopgave til næste møde.

Eftermiddag

Besøg hos Henrik Jessen, Risgårdvej 3, Gjerndrup; 6650 Brørup. 

Henrik har i mange år afgræsset Stilde ådal, og i først omgang med malkekvier fra hans malkekvægbesætning, men gik for 20 år siden over til en flok galloaykvæg og er løbende kommet i samarbejde med Vejen kommune. Han afgræsser i dag ca. 150 ha naturområder.

Biolog Inge Nagstrup fra Vejen Kommune vil dele viden om de naturtyper, vi møder hos Henrik og vi sætter fokus på, hvad der skal til for at fremme de særlige arter som er hos Henrik  bl.a. engblommer og majgøgeurt. Der bliver sendt materiale i forvejen

Vi bringer viden fra formiddagens drøftelser om græsningsstrategi med ud i naturen. I grupper får I til opgave at diskutere en græsningsstrategi i forhold til natur-, dyrehensyn og evt. gode ideer til driften. Vi sammenligner med den aktuelle drift og kommer omkring løsninger og udfordringer. 

 

 

2. temadag: Velfærd, Bedriftsstrategi og græsningsaftaler eller forpagtninger

Tidspunkt i november

Forventede emner

Opfølgning på velfærdsopgave.

Forretningsplaner eller strategiplaner – hvordan gør vi det:

Aftaler og forpagtninger: forventet fokus på Naturstyrelsens aftaler (Udbudsindhold, varighed og tidspunkt for udbud) Hvad byder fremtiden.

Besøg i naturen -  Naturtypen om vinteren og vinterstyring.

Næste års møder og hvem vil være med til at planlægge.

 

 

 

Støtte af

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

8. september

9.30-15.00

Assersbølgård, Favrskovvej 23, 6650 Brørup

Varighed:

Heldagsmøder

Pris:

1500 kr.

Kontaktperson

Birthe Thordahl Christensen
Chefkonsulent
Mobil: 21138204
E-mail: btc@velas.dk