×

ERFA: Jordens frugtbarhed


ERFA-gruppen henvender sig til alle, der interesserer sig for jordens frugtbarhed i en landbrugskontekst.

Vi fokuserer på biotiske og abiotiske faktorer, fysiske og kemiske komponenter af jordens og det komplekse sammenspil, der foregår lige under vores fødder. Vi vil meget gerne mødes hos de forskellige deltagere og håber, at I vil være med til at grave nogle store huller, så vi sammen kan gå i dybden med det man kan se.

Vi vil introducere nogle forskellige metoder til at teste jordens forskellige egenskaber og vil bruge en del tid i marken.

Formålet med gruppen er at sætte fokus på værdien af at have en frugtbar jord, der på sigt vil stabilisere udbytterne på trods af et mere ustabilt klima.

Praktiske informationer:
 • Datoer for bedriftsbesøg er vejledende
 • Der kan vælges flere bedriftsbesøg til, hvis dette ønskes
 • Der kan søges VEU-godtgørelse. Der er mødepligt til de to første møder, hvis man vil modtage VEU-godtgørelse
 • Pris 4.000 kr. Såfremt man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan størstedelen af prisen for deltagelse og kørsel godtgøres.
 • Såfremt det med udgangspunkt i corona-restriktionerne bliver muligt at mødes før, vil vi se på det
Program for Søften:

  Dato

  Program

  Mødested

  2. marts           

  Kl. 13.00-16.00

  Opstartsmøde med fokus på:

 • Årets program (inkl. ønsker fra deltagerne)
 • Introduktion til kemiske, fysiske og biologiske faktorer der påvirker jordfrugtbarheden
 • Hurtigt tjek af jorden-husk jordprøve

  Velas Søften

  Trigevej 20

  8382 Hinnerup

  23. april                

  Kl. 9.00-13.00

  Bedriftsbesøg hos en i gruppen med fokus på:

 • Hullet i jorden
 • Er jorden vandlidende i dybden
 • Regnormebestand

 

  25. maj

  Kl. 11.30-15.30

  Bedriftsbesøg hos en i gruppen med fokus på:

 • Hullet i jorden
 • Regnormebestand
 • Sansetest

  Gæsteindlægsholder: med fokus på test af 
   jordens fysiske tilstand

 

  14. september

  Kl. 10.00-14.00

  Bedriftsbesøg hos en i gruppen med fokus på:

 • Efterafgrøder i dybden (vi skal i hullet)
 • Regnormebestand

 

  30. september     

  Kl. 9.00-14.00

  Besøg hos en landmand med fokus på:

 • Efterafgrøder i dybden (vi skal i hullet)
 • Trafik og jordbearbejdning
 • Regnormebestand

 

  8. december     

  Kl. 9.00-12.00

  Afslutningsmøde med fokus på jordens     
  frugtbarhed, jordbiologi, mykorrhiza og en 
  plan for næste år

 

  Gæsteindlægsholder: med fokus på 
  mychorrhiza

  Velas Søften

  Trigevej 2

  8382 Hinnerup


Program for Vissenbjerg:

  Dato

  Program

  Mødested

  22. marts           

  Kl. 09.00-12.00

  Opstartsmøde med fokus på:

 • Årets program (inkl. ønsker fra deltagerne)
 • Introduktion til kemiske, fysiske og biologiske faktorer der påvirker jordfrugtbarheden
 • Hurtigt tjek af jorden-husk jordprøve

  Velas Vissenbjerg

  Damsbovej 11

  5492 Vissenbjerg

  23. april                

  Kl. 9.00-13.00

  Bedriftsbesøg hos en i gruppen med fokus på:

 • Hullet i jorden
 • Er jorden vandlidende i dybden
 • Regnormebestand

 

  25. maj

  Kl. 11.30-15.30

  Bedriftsbesøg hos en i gruppen med fokus på:

 • Hullet i jorden
 • Regnormebestand
 • Sansetest

  Gæsteindlægsholder: med fokus på test af
  jordens fysiske tilstand

 

  14. september

  Kl. 10.00-14.00

  Bedriftsbesøg hos en i gruppen med fokus på:

 • Efterafgrøder i dybden (vi skal i hullet)
 • Regnormebestand

 

  30. september     

  Kl. 9.00-14.00

  Besøg hos en landmand med fokus på:

 • Efterafgrøder i dybden (vi skal i hullet)
 • Trafik og jordbearbejdning
 • Regnormebestand

 

  9. december     

  Kl. 9.00-12.00

  Afslutningsmøde med fokus på jordens 
  frugtbarhed, jordbiologi, mykorrhiza og en
  plan for næste år

 

  Gæsteindlægsholder: med fokus på
  mychorrhiza

  Velas Vissenbjerg

  Damsbovej 11

  5492 Vissenbjerg

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

2. marts 2021

13.00-16.00

Velas Søften

22. marts 2021

9.00-13.00

Velas Vissenbjerg

Tilmeldingsfrist:

1 uge før

Pris:

4.000 kr.

Kontaktperson

Bendt Jensen
Økologirådgiver
Mobil: 29995727
E-mail: bej@velas.dk
Mia Worsøe Hansen
Økologirådgiver
Mobil: 25195527
E-mail: miwh@velas.dk