×

Giv din viden et boost!

Vi opretter en ny erfagruppe for jer, som har lyst til at arbejde med målrettede strategier i planteavl.
Vi vil afprøve forskellige tiltag og strategier i marken som f.eks. såtidspunkt, målrettet pløjning, strigling, med og uden forskellige løsninger med plantebeskyttelse osv. Du er med til at bestemme, hvilke fokusområder der skal være på din mark. 
Vi vil dele viden med hinanden ved besøg og fremvise simple demo’er, sprøjtevinduer og strategier.
Det er målet at blive mindre afhængig af planteværnsmidler uden at gå på kompromis med økonomisk udbytte.
Vi henvender os primært til Fyn og syd for Skanderborg. 

Hvad kræver det at deltage i erfagruppen:

Du skal som landmand/driftsleder have lyst til at prøve tiltag af, som samlet bidrager til nedbringelse af planteværnsmidler på din bedrift.
Du skal være vært for en Åben Markdag på din bedrift én gang i løbet af de 4 år, hvor du fortæller om din bedrift og dine tiltag.
Du skal deltage i møder/markbesøg hos andre i erfa-gruppen, mindst 1 møde om året.

Eksempler på tiltag, som kan afprøves:

Såtidspunkt, sortsblandinger, målrettet jordbearbejdning, strigling, stribeforsøg, beslutningsstøttesystemer, lave sprøjtevinduer og meget mere. Det skal give mening på din bedrift. 

Netværk af landmænd fra andre EU-lande

Denne erfagruppe arrangeres af Helle Elander og Kasper Holm Kristensen, Velas.
Erfagruppen er støttet af et større EU-projekt, IPMWORKS, og giver mulighed for udveksling af viden med kolleger i andre lande. 
I Danmark er projektet styret af Aarhus Universitet (Flakkebjerg) og udover Velas deltager Djursland Landboforening også. 

Periode

Projektet er støttet af EU i en 4-årig periode, fra 1. okt 2020 til 31. sep. 2024. Det giver mulighed for at få en rejse betalt til et naboland. Rådgivere koordinerer og rådgiver gratis i projektet.

Opstart i foråret 2021.

Kontakt Helle Elander eller Kasper Holm Kristensen, hvis du er interesseret i erfagruppen.

Se også infoark her.