×

ERFA-gruppen henvender sig til alle der interesserer sig for jordens frugtbarhed i en landbrugskontekst.

Vi fokuserer på biotiske og abiotiske faktorer, fysiske og kemiske komponenter af jordens og det komplekse sammenspil der foregår lige under vores fødder.

Vi vil meget gerne mødes hos de forskellige deltagere og håber, at I vil være med til at grave nogle store huller, så vi sammen kan gå i dybden med det man kan se. Vi vil introducere nogle forskellige metoder til at teste jordens forskellige egenskaber, og vi vil bruge en del tid i marken.

Formålet med gruppen er at sætte fokus på værdien af at have en frugtbar jord, der på sigt vil stabilisere udbytterne på trods af et mere ustabilt klima.

Se programmet og tilmeld dig her