×

I Velas ERFA gruppe om jordens frugtbarhed, har vi fokus på at øge eller vedligeholde en jords frugtbarhed.

Det handler overordnet om at øge jordens indhold af kulstof/organisk stof. Dette er forudsætningen for rødder, jordens mikrobiom og sammen med jordens ler, sand og silt danner aggregater, der er så stabile at der kan dannes en stærk struktur med stor bærevne for trafik og jordbearbejdning.

Vi mødes de fleste gange på skift ude hos en af deltagerne af gruppen eller i et af Velas' huse.

Ønsker du at deltage i ERFAgruppen, kan du udfylde formularen herunder. 
Så kontakter vi dig snarest muligt for at aftale nærmere.

 

 

At øge en Jordens Frugtbarhed handler overordnet om at øge indholdet af kulstof/organisk stof. Dette er forudsætningen for at rødder sammen med jordens mikrobielle samfund/mikrobiomet kan sammenkitte jordens ler, sand og silt til aggregater. Disse aggregater danner herefter sammen stabile strukturer med stor bærevne for trafik og jordbearbejdning. Den stærke struktur gør at jorden: 

 • Hurtigt kan afdræne i perioder med overskudsnedbør. 
 • Kan holde på mere vand til de tørre perioder.
 • Kan holde på større mængde næringsstoffer.

Det er kort sagt din licens til mere stabile udbytter.  

 

Emnet – Jordens frugtbarhed – kan angribes fra et hav af vinkler. Se eksempler herunder, hvor det også hurtigt viser sig, at ovenstående ikke gør det alene. 

 

Vi kan samles om hullet i jorden for at se på:
 • Rodudvikling i relation til f.eks. regnormeaktivitet, komprimerede-/trafikskadede lag, afgrøde, jordbearbejdning m.m.
 • Iltfrie forhold/lag
 • Dræning.

 

Jordens mikrobielle samfund/mikrobiom:

 • Skal fodres året rundt – derfor skal jorden være bevokset året rundt – røddernes sukkerstoffer fodrer dem
 • Derfor samdyrkning, så føden til mikrobiomet bliver mere varieret, hvorved artsdiversiteten i mikrobiomet også bliver større.
 • Med større diversitet i mikrobiomet – jo sværere bliver det for jordbårne sygdomsfremkaldende mikroorganismer at få magten og ødelægge afgrøden.
 • Gavnlige mikroorganismer – hjælpe det mikrobielle liv i jorden i den rigtige retning med det der kaldes Biosa/Ferment. 
 • Fladekompostering – forsøger at skabe mere balance mellem svampe- og bakterie aktiviteten i jorden.

 

Vi snakker klima:

 • De større udsving i klima fra vækstsæson til vækstsæson øger behovet for gennem øget jordfrugtbarhed at gøre jorden mere dyrkningssikker. Jorden vil dermed give et mere stabilt udbytte over årene.
 • På samme tid er landbruget med til at afhjælpe klimakrisen – fjerner CO2 fra atmosfæren. Herunder Bio kul/BioChar

 

Vi snakker jordbearbejdning – så lidt som mulig, men så meget som er nødvendig for at:

 • Styre ukrudt – specielt rodukrudt – økologer har jo ikke adgang til kemi
 • Terminere/afslutte væksten af en afgrøde eller efterafgrøde – økologer har jo ikke adgang til kemi
 • Pløjning, harvning og roterende redskaber (fræser, kvik-up og f.eks. stenstrenglægning)

 

Trafik og hvornår jorden er tjenlig til trafik henholdsvis en given jordbearbejdning:

 • Dæktryk
 • Jordbearbejdningsdybde 
 • De store syndere er gyllevogn, mejetærsker, fin-snitter og diverse store vogne 
 • En meget frugtbar og velstruktureret jord har et tidsmæssigt større vindue, hvor den kan tåle trafik og bearbejdning af en given art uden at den tager skade. 

 

Jordløsning, hvis skaden med tung trafik er sket:

 • Mekanisk – kan let gøre mere skade end gavn
 • Biologisk
 • Tørke og hård frost kan også løsne jorden

 

Sædskifte:

 • Afgrøde og efterafgrøder er lige vigtige
 • Samdyrkning af afgrøder udnytter jordens variation bedre end afgrøder i ren-bestand.

 

Systemer – alt kan tages op i grupperne, hvis der er et ønske om det:

 • Skov landbrug
 • Biodynamisk landbrug
 • Regenerativt landbrug
 • Økologisk CA – Conservation Agriculture
 • Holistisk Afgræsning m.m.m.