×

ERFA-gruppe - Fremtidens frøavler - Fyn


ERFA-gruppe for den professionelle frøavler på Fyn

Fremtidens frøavler har fokus på rent frø af en høj kvalitet og med et højt udbytte. Forudsætningen for en perfekt frøgræsmark er etableringen af udlægget. Derfor sætter vi fokus på dette emne i den nyetablerede ERFA-gruppe for fremtidens frøavler.

Vi sammensætter en gruppe på ca. 20 deltagere, og gruppen er for dig, som ønsker at fokusere på etableringsfasen og maskinernes egenskaber til at så frøudlægget perfekt. Vi italesætter fordele og ulemper ved forskellige såsystemer og udveksler erfaringer om indstilling af forskellige såmaskiner. Vi drøfter ligeledes aktuelt i frøgræsmarken ved hvert besøg.

Besøgsværter 

Vi besøger 3 værter og går i dybden med deres måde at etablere frøgræsudlæg på. Jordbehandling, valg af såmaskine, indstilling, udsædsmængder, gødningsplacering osv. Forud for besøgene er såmaskinerne testet for at se, hvor ensartet fordelingen af græsfrøudsæden er på tværs af maskinen - tidligere tests har nemlig vist, at der kan være en stor spredning imellem såudløbene.

D. 11. maj kl. 13.00-16.00 hos Hvidkilde Gods v. Forvalter Torben Larsen
Adresse: Fåborgvej 260, 5700 Svendborg
Rajgræs, rødsvingel og strandsvingel sås på hver anden række med Horsch Pronto med frøudstyr. Der dybdeharves i efteråret og tallerkenharves i foråret. Plov og nordsten-såmaskine til hvidkløver og engrapgræs.

D. 23. maj kl. 13.00-16.00 v. Mads West
Adresse: Skovstrupvej 3, 5690 Tommerup
Rajgræs og rødsvingel etableres på hver anden række med Horsch rotorharve monteret med frøudstyr. Forinden pløjes.

D. 12. juni kl. 13.00-16.00 v. Hans Henrik Pedersen
Adresse: Vædevej 42, 5462 Morud
Rajgræs sås pløjefrit med Kuhn rotorharve med Einbock frøsåmaskinen, som blæser frø ud mellem såskær. Erfaringer med både dybde- og fjedertands

Temamøde i efteråret
Vi følger op med et temamøde i efteråret, hvor vi samler op på konklusionerne.

 

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

11. maj

13.00-16.00

Fåborgvej 260, 5700 Svendborg

23. maj

13.00-16.00

Skovstrupvej 3, 5690 Tommerup

12. juni

13.00-16.00

Vædevej 42, 5462 Morud

0. november

Meldes ud senere

Temamøde

Tilmeldingsfrist:

Senest den 3. maj

Varighed:

3 timer pr. møde

Pris:

3.750 kr.

Kontaktperson

Kristoffer Boye Larsen
Planteavlskonsulent
Tlf: 25195535
Mobil: 25195535
E-mail: krbl@velas.dk