×

Efterregulering af folkepension

15-10-2021 00:00:00

Midt i september begynder Udbetaling Danmark at genberegne og efterregulere folkepensionen, som er udbetalt i kalenderåret 2020, for dem som har selvstændig virksomhed. Her kigger de på, om du har fået for lidt eller for meget i pension målt ud fra tallene på din årsopgørelse.

Der er flere forskellige faktorer, der kan have indflydelse på, om efterreguleringen bliver rigtig eller forkert.

Du vil derfor i løbet af efteråret blive kontaktet af Udbetaling Danmark med forslag til genberegning af din folkepension.

Det ville være lettere for alle, hvis vi automatisk blev orienteret herom fra Udbetaling Danmark.
-men det gør vi desværre ikke.

Vi vil dog gerne opfordre dig til, at du undersøger om oplysningerne er korrekte, så vi er sikre på, at du får den pension, du er berettiget til.

Vær særligt opmærksom hvis du har forskudt indkomst, da efterreguleringen i de tilfælde ikke automatisk justeres til ved SKAT.

 

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

 

Har du spørgsmål?

Gunnar Toft Lodahl
Økonomikonsulent
Mobil: 29634069
E-mail: gtl@velas.dk
Karen Hviid Christensen
Økonomikonsulent
Tlf: 76587617
E-mail: khc@velas.dk
Klaus Kildahl
Økonomikonsulent
Mobil: 29634082
E-mail: klk@velas.dk
Ulrik Andersson
Økonomikonsulent
Mobil: 20516778
E-mail: ua@velas.dk