×

Fra 2023 bliver alle vandværksboringer omfattet er en ny sprøjtefri zone – også kaldet et BNBO

BNBO udpegningen kan dække flere marker, gå på tværs af skel, naturområder og også ramme bygningssæt og vaskepladser. Selvom du ikke har en vandværksboring på dine marker, kan du derfor stadig godt blive omfattet af en BNBO-udpegning. 

Du har nu mulighed for at indgå en frivillig aftale med vandværk og kommunen frem til udgangen af 2022 mod fuld erstatning. Derfor er det en god ide at sætte til ind i konsekvenser og muligheder for den fremadrettede drift.

Først og fremmest skal du have defineret, om du har boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på dine marker

  • Hvor og hvor mange?
  • Hvor stort areal?
  • Hvad kan jeg gøre?
  • Hvor kan jeg få hjælp?

 

Vores BNBO Team kan hjælpe dig!

Kontakt os, hvis BNBO problematikken er relevant for dig og få hjælp til at komme rettidigt og ordentligt i gang med processen.

Du behøver ikke være kunde hos velas i forvejen. Du kan altid kontakte vores team af BNBO eksperter som kan svare på alle dine spørgsmål.

Er du allerede kontaktet af vandværket eller kommunen eller ønsker du at igangsætte arbejdet med en frivillig aftale bør du kontake os hurtigst muligt.

 

Den videre proces:

Vi anbefaler et møde på et af Velas kontorer, hvor vi orienterer om mulighederne og lytter til dine ønsker. Mødet munder ud i en handleplan, hvor målet er: den størst mulige erstatning funderet i en ordentlig kontrakt.