×

Autorisation i rottebekæmpelse


En-dagskursus – R2-autorisation 

I samarbejde med Nomus udbyder vi kursus i rottebekæmpelse for landmænd. Kurset afholdes torsdag d. 26. november og er et en-dagskursus, som giver dig retten til at bekæmpe rotter på egen bedrift.

Hvem kan deltage?

Kun ejeren af en landbrugsejendom kan deltage på kurset. Ved A/S eller ApS selskaber ejer landmanden ikke selv ejendommen, hvilket betyder at man ikke opfylder adgangskravet til autorisationen.

For at kunne deltage på kurset til R2-autorisation kræves der, at den deltagende kursist har forhåndskendskab i anvendelse af kemikalier i form af f.eks. sprøjteførerbevis, ADR-bevis eller lignede. Har du ikke et lignede bevis, men anden kursus eller uddannelse, der giver lignende viden, så henvend dig til miljørådgiver Søren Boe Rasmussen.

Kurset indeholder

  • Gennemgang af lovgrundlaget for bekæmpelse af rotter
  • Rotters biologi og adfærd
  • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  • Undervisning om relevante bekæmpelsesmidler
  • Prøveaflæggelse
  • Registrering i MAB (Miljøstyrelsens database over autoriserede bekæmpere)

Bevis på R2-autorisation

Efter gennemført kursus skal de deltagende tage en tilhørende prøve. Efter bestået prøve, opnår kursisten autorisation hos Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Autorisationen giver adgang til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om kurset R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom på Miljøstyrelsens hjemmeside her 

Eller kontakt Søren Boe Rasmussen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Om Nomus

Vi har indgået et samarbejde med Nomus, som er et skadedyrsbekæmpelsesfirma, som blev grundlagt i 2006 af landets førende grovvareselskaber. Nomus er et landsdækkende firma, som har bred erfaring med bekæmpelse af skadedyr indenfor landbruget.

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

26. november 2020

8.30-16.00

Velas Vissenbjerg

Tilmeldingsfrist:

18. november 2020

Varighed:

7 timer og 30 minutter

Pris:

1.600 kr inkl. forplejning + 230 kr. for registrering af autorisation i MAB

Kontaktperson

Søren Boe Rasmussen
Miljøkonsulent
Mobil: 21133846
E-mail: sbr@velas.dk