×

ArbejdsPladsVurdering - For sikkerhedens skyld

Sikkerhed i arbejdsprocesser er et vigtigt fokusområde. Derfor tilbyder vi hjælp til at gennemgå sikkerheden sammen med de ansatte på din bedrift. Og samtidig få ajourført din APV, som er lovpligtig, når der er ansatte.

Det er jo ikke meningen, at man skal møde rask på arbejde og så få en sygemelding, fordi man kommer til skade ved at udføre sit arbejde.

F.eks. fordi:

 • Man kommer i klemme mellem maskiner eller dyr.
 • Falder ned fordi stigen glider.
 • Snubler på grund af glat underlag, huller, snore/ledninger på gulvet eller ødelagte trin.
 • Får øjen- eller hudskader på grund af manglende brug af personlige værnemidler
 • Manglende instruktion i, hvordan opgaver skal udføres, og hvilke risici der kan være

Eller snigende skader, der kommer over tid

Som f.eks.:

 • Tunge løft udført med bøjet eller vredet ryg
 • Løft med albuer over skulderhøjde
 • Løft langt fra kroppen
 • Ensidigt gentagne bevægelser
 • Indånding af støv

Det er helt normalt at tænke:”Det sker ikke for mig!” Når det så alligevel sker er kommentaren: ”Der kan hurtigt ske noget!”

Og ja, det kan der!

Derfor er det vigtigt at holde konstant fokus på sikkerhed i alle arbejdsprocesser:

 • Hvori består farerne?
 • Hvad gør vi for at forebygge uheld?
 • Grundig oplæring
 • Brug af værnemidler

Når der sker uheld, eller det er tæt på:

 • Så gennemgår vi procedurerne
 • Finder ud af, hvad der skete
 • Beslutter, hvad vi gør fremover, for at forebygge at det sker igen

Får du besøg af arbejdstilynet, vil de sandsynligvis have fokus på emner som instruktion i håndtering af store dyr, kemisk risikovurdering, brug af personlige værnemidler og ergonomi samt vedligehold af maskiner og andre tekniske hjælpemidler. Hertil kommer registrering af arbejdsbetinget sygefravær og psykisk arbejdsmiljø.

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til at sikre det arbejdsmiljø du tilbyder dine medarbejdere.