×

Afgørelser om minkerstatninger går i gang efter nytår

17-12-2021 00:00:00

Dit indtægtsgrundlag blev med eet fjernet for godt et år siden, og du stod over for stort indtjenings- og formuetab. Det var og er der stor politisk bevågenhed over for, og derfor blev det besluttet, at der skulle ydes såkaldt fuld erstatning.

Processen med at skabe det lovmæssige grundlag og tilhørende udmøntning via bekendtgørelser har været en langvarig affære, men ser ud til at tage form. Der nedsættes nu taksationskommissioner, hvis formænd udpeges af staten og de øvrige deltagere (4 i hver kommission) udpeges af disse formænd via nogle bruttolister, hvor kompetencepersoner har stillet sig til rådighed.

For at sikre ensartet behandling indleder taksationskommissionerne med 30 prøvesager, som gennemføres i starten af 2022 og kalibreres med hinanden. Det egentlige arbejde med de andre ca. 1.100 tidligere minkproducenter forløber derefter over de næste forventelige 3 år.

I Velas har vi et minkteam, der løbende holder sig informeret om udviklingen, således at vi kan bistå jer med aktuelle problemstillinger, som er affødt af nedlukningen.

Din løbende kontakt er og har været med din økonomirådgiver, men vores team i Velas står tillige til rådighed for din rådgiver eller i konkrete sager tillige til rådighed for lige netop din problemstilling.

I den kommende proces med opgørelse af erstatningerne vil vi gøre vores bedste for at sikre dig en retfærdig afgørelse. Du er altid velkommen til at kontakte din økonomirådgiver eller én fra teamet.

Velas-teamet består af:

Har du spørgsmål?

Carsten Kragh Paulsen
VP/Underdirektør
Mobil: 51508515
E-mail: ckp@velas.dk
Knud Kirkegaard
Driftsøkonom
Mobil: 29995709
E-mail: knk@velas.dk
Per Kent Nielsen
Virksomhedsrådgiver
Mobil: 30432413
E-mail: pkn@velas.dk
Peter Krabbe
Advokat
Mobil: 2294 4136
E-mail: pkr@prolex.dk